دانلود فایل فلش گوشی Ais Super Combo 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Ais Super Combo 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Ais Super Combo 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Ais Super Combo 4G

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

مشخصه پریلودر preloader_n330.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Inhon
ProdName : Inhon_V6
ProdModel : Inhon_V6
Device : V6
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6737M
MTKxPRJ : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vz6737m.35.i.n_P86

[Read Ok] : preloader_n330.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / n330 / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2237 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6737M__Inhon__Inhon_V6__V6__7.0__alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vz6737m.35.i.n_P86\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:08
Reconnect Power/Cable!