دانلود فایل فلش گوشی Sky Elite 6.0L MT6735M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Sky Elite 6.0L MT6735M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Sky Elite 6.0L MT6735M مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Sky Elite 6.0L

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6735M

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP3.V2_LENTK6735M.35GU.L1_P4

مشخصه پریلودر preloader_ww816_35m_35gu_l1.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Sky_devices
ProdName : Elite 6.0L
ProdModel : Elite 6.0L
Device : Elite 6.0L
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP3.V2_LENTK6735M.35GU.L1_P4

[Read Ok] : preloader_ww816_35m_35gu_l1.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6735M / V1.1.2 / ww816_35m_35gu_l1 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1548 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6735__Sky_devices__Elite_6.0L__Elite_6.0L__5.1__ALPS.L1.MP3.V2_LENTK6735M.35GU.L1_P4\

All done!

Done!
Elapsed: 00:04:47
Reconnect Power/Cable!