دانلود فایل فلش گوشی sky platinum 6.0 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی sky platinum 6.0 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی sky platinum 6.0 MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح sky platinum 6.0

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر SKY_Platinum6.0_SW_VN_V13_20160510

مشخصه پریلودر preloader_s206_jz01.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Sky devices
ProdName : Platinum 6.0
ProdModel : Platinum 6.0
Device : Platinum 6.0
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : SKY_Platinum6.0_SW_VN_V13_20160510

[Read Ok] : preloader_s206_jz01.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / s206_jz01 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1356 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__Sky_devices__Platinum_6.0__Platinum_6.0__5.1__SKY_Platinum6.0_SW_VN_V13_20160510\

All done!

Done!
Elapsed: 00:06:43
Reconnect Power/Cable!