دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul S6

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24

مشخصه پریلودر preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : HYUNDAI
ProdName : Seoul 6
ProdModel : Seoul S6
Device : Seoul6
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24

[Read Ok] : preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / f162wp_zthx_gx368_cp / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2047 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\Hyundai seol S6\MT6735__HYUNDAI__Seoul_S6__Seoul6__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24\

All done!

Done!
Elapsed: 00:10:23
Reconnect Power/Cable!