دانلود فایل فلش گوشی Invens E3 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش گوشی Invens E3 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش گوشی Invens E3 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Invens E3 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

توجه این مدل دارای بردهای متفاوتی است که در بعضی مواقع موجب خراب شدن تصویر میشود 

احتمال خاموشی و بهم ریختن تصویر دارد 

این فروشگاه مسولیتی قبول نمی کند

پردازنده SP7731CEB 

ورژن آندروید 6.0

قابل فلش با دانگل CM2

اینفو گرفته شده

 

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : E3
Model Brand : Eager
Model Device: E3
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : Eager-E3_Android_6.0_V01_20171218
Model Ext : E3

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W17.27.4_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : fblogo_540x960.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1877 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\invens E3\SP7731CEB_E3_6.0_Eager-E3_Android_6.0_V01_20171218_E3\
Done!

Elapsed: 00:20:23

Reconnect Power/Cable!