دانلود فایل فلش گوشی چینی D305 lmkj MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی D305 lmkj MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی D305 lmkj MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی D305 lmkj

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP6.V2_6580.WEG.L

مشخصه پریلودر preloader_aeon6580_weg_l_l18.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : lmkj
ProdName : D305
ProdModel : D305
Device : D305
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_6580.WEG.L

[Read Ok] : preloader_aeon6580_weg_l_l18.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / aeon6580_weg_l_l18 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1412 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__lmkj__D305__D305__6.0__ALPS.L1.MP6.V2_6580.WEG.L\

All done!