دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی  Iphone 7 plus  MRA58K test-keys

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگرAlps-mp-M0_MP1-V2_34_zechin6580_weg_m

مشخصه پریلودر preloader_zechin6580_weg_m.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Connected to Phone.
CPU: MT6580 SW:0000 Ver: CA00
Downloading Boot8 ...
EMMC Size: 0x00E9000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x40000000
Reading infr(EMMC)...
BT_ADDR:000046658001
WIFI MAC:000000000000
IMEI1:35884
IMEI2:35884
id:MRA58K test-keys
version:6.0
model:7_Plus
brand:iPhone
manufacturer:iPhone
PROINFO BaseAddr:0x80000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x380000 Size:0x500000
PROTECT1 BaseAddr:0x880000 Size:0xA00000
PROTECT2 BaseAddr:0x1280000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x1C80000 Size:0x40000
LK BaseAddr:0x1CC0000 Size:0x60000
BOOT BaseAddr:0x1D20000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x2D20000 Size:0x1000000
PARA BaseAddr:0x3D20000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x3DA0000 Size:0x800000
EXPDB BaseAddr:0x45A0000 Size:0xA00000
FRP BaseAddr:0x4FA0000 Size:0x100000
NVDATA BaseAddr:0x50A0000 Size:0x2000000
METADATA BaseAddr:0x70A0000 Size:0x2760000
OEMKEYSTORE BaseAddr:0x9800000 Size:0x200000
SECRO BaseAddr:0x9A00000 Size:0x600000
KEYSTORE BaseAddr:0xA000000 Size:0x800000
SYSTEM BaseAddr:0xA800000 Size:0x45000000
CACHE BaseAddr:0x4F800000 Size:0x10000000
USERDATA BaseAddr:0x5F800000 Size:0x88780000
FLASHINFO BaseAddr:0xE7F80000 Size:0x1000000
Done.