دانلود فایل فلش Hyundai Seoul 5 MT6580 مخصوص قلش تولز

دانلود فایل فلش Hyundai Seoul 5 MT6580 مخصوص قلش تولز

دانلود فایل فلش Hyundai Seoul 5 MT6580 مخصوص قلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul 5

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P50

مشخصه پریلودر preloader_wf581l_zthx_hy.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : HYUNDAI
ProdName : Seoul 5
ProdModel : Seoul 5
Device : Seoul5
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P50

[Read Ok] : preloader_wf581l_zthx_hy.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / wf581l_zthx_hy / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1575 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__HYUNDAI__Seoul_5__Seoul5__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P50\

All done!

Done!
Elapsed: 00:10:03
Reconnect Power/Cable!