دانلود فایل فلش گوشی چینی Invens A1 پردازنده SP7731CEB

دانلود فایل فلش گوشی چینی Invens A1 پردازنده SP7731CEB

دانلود فایل فلش گوشی چینی Invens A1 پردازنده SP7731CEB

فایل فلش گوشی Invens A1

توجه : این فایل فقط با دانگل CM2  قابل رایت کردن بر روی گوشی است(اگر دانگل ندارید خرید نفرمایید)

بک آپ توسط CM2  و بدون باگ و مشکل

پردازنده SP7731CEB 

مشخصه فایل فلش Eager-E1_Android_6.0_V01_20171116

 

در صورت رایت کردن فایل فلش حتما قبل از عملیات فلش از گوشی بک آپ تهیه کنید

عواقب ناشی از بعد از عملیات فلش به عهده شخص شماست

 

اینفو و LOG گرفته شده توسط دانگل

Model Name : A1
Model Brand : Series A
Model Device: A1
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : Eager-E1_Android_6.0_V01_20171116
Model Ext : A1

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W17.27.4_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1877 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\SP7731CEB_A1_6.0_Eager-E1_Android_6.0_V01_20171116_A1\
Done!

Elapsed: 00:14:25

Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Galaxy A6 پردازنده MT6580 شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2.19_FLYCOM6580.WE.9.L_P1

دانلود فایل فلش گوشی طرح Galaxy A6 پردازنده MT6580 شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2.19_FLYCOM6580.WE.9.L_P1

دانلود فایل فلش گوشی طرح Galaxy A6 پردازنده MT6580 شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2.19_FLYCOM6580.WE.9.L_P1

فایل فلش طرح گوشی Galaxy A6

فایل ترمیم سریال و بیس باند مخصوص استفاده دانگل CM2 داخل فایل موجود است

بک آپ توسط CM2  و بدون باگ و مشکل

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط CM2

قابل رایت با نرم افزار SP Flash tool

پردازنده MT6580

مشخصه فایل فلش ALPS.L1.MP6.V2.19_FLYCOM6580.WE.9.L_P1

مشخصه پریلودر preloader_a101_t6.bin

 

برای گوشی های ویروسی و روی آرم فقط فایل system . cache . userdata را رایت کنید و نیازی به رایت کامل فایل فلش نیست

در صورت رایت کردن فایل فلش حتما قبل از عملیات فلش از گوشی بک آپ تهیه کنید

عواقب ناشی از بعد از عملیات فلش به عهده شخص شماست

 

اینفو و لاگ گرفته شده توسط دانگل

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : samsung
ProdName : Galaxy A6
ProdModel : Galaxy A6
Device : Galaxy A6
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2.19_FLYCOM6580.WE.9.L_P1

[Read Ok] : preloader_a101_t6.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / a101_t6 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 790 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Mahdi\Desktop\A6 MT6580\MT6580__samsung__Galaxy_A6__Galaxy_A6__5.1__ALPS.L1.MP6.V2.19_FLYCOM6580.WE.9.L_P1\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:08
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ A305F A30 پردازنده MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ A305F A30 پردازنده MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ A305F A30 پردازنده MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

فایل فلش طرح گوشی Galaxy A30

فایل ترمیم سریال و بیس باند مخصوص استفاده دانگل CM2 داخل فایل موجود است

بک آپ توسط CM2  و بدون باگ و مشکل

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط CM2

قابل رایت با نرم افزار SP Flash tool

پردازنده MT6580

مشخصه فایل فلش ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

مشخصه پریلودر preloader_aeon6580_weg_l_l100plus.bin

 

برای گوشی های ویروسی و روی آرم فقط فایل system . cache . userdata را رایت کنید و نیازی به رایت کامل فایل فلش نیست

در صورت رایت کردن فایل فلش حتما قبل از عملیات فلش از گوشی بک آپ تهیه کنید

عواقب ناشی از بعد از عملیات فلش به عهده شخص شماست

 

اینفو و لاگ گرفته شده توسط دانگل

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : QMX
ProdName : SM-A305F
ProdModel : SM-A305F
Device : SM-A305F
AndroidVer: 9.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

[Read Ok] : preloader_aeon6580_weg_l_l100plus.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / aeon6580_weg_l_l100plus / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1177 MiB
Scatter saved to : C:\Users\Mahdi\Desktop\A30\MT6580__QMX__SM-A305F__SM-A305F__9.0__ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:01
Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح A8+ 2018 MT6580 شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

دانلود فایل فلش گوشی طرح A8+ 2018 MT6580 شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

دانلود فایل فلش گوشی طرح A8+ 2018 MT6580 شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

فایل فلش طرح گوشی سامسونگ مدل A8+ 2018 

بک آپ توسط CM2  و بدون باگ و مشکل

قابل رایت با نرم افزار SP Flash tool

پردازنده MT6580

مشخصه پریلودر preloader_k90c1_bekj_v21.bin 

مشخصه فایل فلش ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

 

برای گوشی های ویروسی و روی آرم فقط فایل system . cache . userdata را رایت کنید و نیازی به رایت کامل فایل فلش نیست

در صورت رایت کردن فایل فلش حتما قبل از عملیات فلش از گوشی بک آپ تهیه کنید

عواقب ناشی از بعد از عملیات فلش به عهده شخص شماست

 

اینفو و لاگ گرفته شده توسط دانگل

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : A8+ (2018)
ProdName : A8+ (2018)
ProdModel : A8+ (2018)
Device : A8+(2018)
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

[Read Ok] : preloader_k90c1_bekj_v21.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / k90c1_bekj_v21 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1229 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__A8+_(2018)__A8+_(2018)__A8+(2018)__7.0__ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L\

All done!

Done!
Elapsed: 00:06:27
Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش invens E1 SP7731CEB مخصوص رایت با دانگل CM2

دانلود فایل فلش invens E1 SP7731CEB مخصوص رایت با دانگل CM2

دانلود فایل فلش invens E1 SP7731CEB مخصوص رایت با دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Invens E1 

توجه این مدل دارای بردهای متفاوتی است که در بعضی مواقع موجب خراب شدن تصویر میشود 

احتمال خاموشی و بهم ریختن تصویر دارد 

این فروشگاه مسولیتی قبول نمی کند

قابل رایت فقط از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731CEB 

ورژن آندروید 6.0

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 14 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : E1
Model Brand : Eager
Model Device: E1
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : Eager-E1_Android_6.0_V01_20171219
Model Ext : E1

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W17.27.4_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1877 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\SP7731CEB_E1_6.0_Eager-E1_Android_6.0_V01_20171219_E1\
Done!

Elapsed: 00:14:07

Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش طرح نوت9 Note 9 MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش طرح نوت9 Note 9 MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش طرح نوت9 Note 9 MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

رام شرکتی و اورجینال   Note 9 MT6580

بک آپ توسط دانگل CM2  سالم و بدون باگ

پردازنده MT6580

آندروید 5.1

دارای تمام پارتیشن ها

 

حتما از آخرین نسخه فلش تولز استفاده کنید >>>>دانلود<<<<

 

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید


رام رسمی گوشی تکنو Camon C9 MT6582 مخصوص فلش تولز

رام رسمی گوشی تکنو Camon C9 MT6582 مخصوص فلش تولز

رام رسمی گوشی تکنو Camon C9 MT6582 مخصوص فلش تولز

رام شرکتی و اورجینال تکنو Camon C9 

پردازنده MT6582

آندروید 6.0

دارای تمام پارتیشن ها

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید


دانلود رام آندروید 9 گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

دانلود رام آندروید 9 گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

دانلود رام آندروید 9 گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

فایل فلش اورجینال و شرکتی SM-A505F — Samsung Galaxy A50

مشخصات رام 

این رام برای منطقه تهران است

PDA/AP Version = A505FDDU1ASBE
CSC Version = A505FOJM1ASBA
MODEM/CP Version = A505FXXU1ASBA
Region = THR — Iran
Build Date = 2019-02-22

OS = Pie
OS Version = 9
Size = 3.52GB

مشخصات 

دانلود رام تکنو W5 مخصوص فلش تولز

دانلود رام تکنو W5 مخصوص فلش تولز

دانلود رام تکنو W5  مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Techno w5

پردازنده MT6737M

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر W5-H373B1-M-170308V543

مشخصه پریلودر preloader_rlk6737m_35g_m0.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

 

 


دانلود رام هواوی Y3 2017 CRO-U00 اندروید 6.0 فلش تولز + مموری

دانلود رام هواوی Y3 2017 CRO-U00 اندروید 6.0 فلش تولز + مموری

دانلود رام هواوی Y3 2017 CRO-U00 اندروید 6.0 فلش تولز + مموری

فایل فلش تست شده واورجینال گوشی Y3 2017 CRO-U00 یا همان Cairo-u00

بیلدنامبر 128 (آخرین بیلد نامبر تا این لحظه)

منطقه خاور میانه MEA

آندروید 6.0

قابل فلش از طریق مموری و یا فلش تولز


دانلود فایل فلش A8 2016 MT6580 طرح اصلی مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش A8 2016 MT6580 طرح اصلی مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش A8 2016 MT6580 طرح اصلی مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی GALAXY A8 ⑥ 2016

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

مشخصه پریلودر preloader_gxq6580_weg_l.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

 

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : alps
ProdName : full_gxq6580_weg_l
ProdModel : gxq6580_weg_l
Device : gxq6580_weg_l
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

[Read Ok] : preloader_gxq6580_weg_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / gxq6580_weg_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 770 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__alps__gxq6580_weg_l__gxq6580_weg_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69\

All done!

Done!
Elapsed: 00:06:48
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش Hyundai Seoul 5 MT6580 مخصوص قلش تولز

دانلود فایل فلش Hyundai Seoul 5 MT6580 مخصوص قلش تولز

دانلود فایل فلش Hyundai Seoul 5 MT6580 مخصوص قلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul 5

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P50

مشخصه پریلودر preloader_wf581l_zthx_hy.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : HYUNDAI
ProdName : Seoul 5
ProdModel : Seoul 5
Device : Seoul5
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P50

[Read Ok] : preloader_wf581l_zthx_hy.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / wf581l_zthx_hy / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1575 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__HYUNDAI__Seoul_5__Seoul5__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.34_droi6580.we.m_P50\

All done!

Done!
Elapsed: 00:10:03
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی  Iphone 7 plus  MRA58K test-keys

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگرAlps-mp-M0_MP1-V2_34_zechin6580_weg_m

مشخصه پریلودر preloader_zechin6580_weg_m.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Connected to Phone.
CPU: MT6580 SW:0000 Ver: CA00
Downloading Boot8 ...
EMMC Size: 0x00E9000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x40000000
Reading infr(EMMC)...
BT_ADDR:000046658001
WIFI MAC:000000000000
IMEI1:35884
IMEI2:35884
id:MRA58K test-keys
version:6.0
model:7_Plus
brand:iPhone
manufacturer:iPhone
PROINFO BaseAddr:0x80000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x380000 Size:0x500000
PROTECT1 BaseAddr:0x880000 Size:0xA00000
PROTECT2 BaseAddr:0x1280000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x1C80000 Size:0x40000
LK BaseAddr:0x1CC0000 Size:0x60000
BOOT BaseAddr:0x1D20000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x2D20000 Size:0x1000000
PARA BaseAddr:0x3D20000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x3DA0000 Size:0x800000
EXPDB BaseAddr:0x45A0000 Size:0xA00000
FRP BaseAddr:0x4FA0000 Size:0x100000
NVDATA BaseAddr:0x50A0000 Size:0x2000000
METADATA BaseAddr:0x70A0000 Size:0x2760000
OEMKEYSTORE BaseAddr:0x9800000 Size:0x200000
SECRO BaseAddr:0x9A00000 Size:0x600000
KEYSTORE BaseAddr:0xA000000 Size:0x800000
SYSTEM BaseAddr:0xA800000 Size:0x45000000
CACHE BaseAddr:0x4F800000 Size:0x10000000
USERDATA BaseAddr:0x5F800000 Size:0x88780000
FLASHINFO BaseAddr:0xE7F80000 Size:0x1000000
Done.


دانلود فایل فلش گوشی طرح آیفون iphone 7plus w&o mt6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

دانلود فایل فلش گوشی طرح آیفون iphone 7plus w&o mt6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

دانلود فایل فلش گوشی طرح آیفون iphone 7plus w&o mt6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی ip7 plus W&O 

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

مشخصه پریلودر preloader_gxq6580_weg_l.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : alps
ProdName : full_gxq6580_weg_l
ProdModel : gxq6580_weg_l
Device : gxq6580_weg_l
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

[Read Ok] : preloader_gxq6580_weg_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / gxq6580_weg_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1119 MiB
Scatter saved to : C:\Users\magdi\Desktop\MT6580__alps__gxq6580_weg_l__gxq6580_weg_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69\

All done!

Done!
Elapsed: 00:04:52
Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی S9 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش گوشی چینی S9 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش گوشی چینی S9 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی S9+

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

مشخصه پریلودر preloader_hct6580_weg_a_l.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : alps
ProdName : S9
ProdModel : S9
Device : S9
AndroidVer: 5.1
CU_SWVer : V1.0.3
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

[Read Ok] : preloader_hct6580_weg_a_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hct6580_weg_a_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1382 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__alps__S9__S9__5.1__ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:33
Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T111 SP7731GEA مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T111 SP7731GEA مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T111 SP7731GEA مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Zero Power T111 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731GEA 

ورژن آندروید 5.1

برای فلش توسط دانگل cm2 استفاده شود 

برای شناسایی گوشی در حالت فلش از دکمه ولوم بالا استفاده کنید

 

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC773x Android 5.x eMMC v1.0 Inf
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : Power T111
Model Brand : Power T111
Model Device: PowerT111
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA
Project Ver : LMY47D release-keys
Model Ext : Power T111

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : fblogo.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1385 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\Zero Power T111\SP7731GEA_PowerT111_5.1_LMY47D_release-keys_Power_T111\
Done!

Elapsed: 00:09:39

Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی D305 lmkj MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی D305 lmkj MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی D305 lmkj MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی D305 lmkj

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP6.V2_6580.WEG.L

مشخصه پریلودر preloader_aeon6580_weg_l_l18.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : lmkj
ProdName : D305
ProdModel : D305
Device : D305
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_6580.WEG.L

[Read Ok] : preloader_aeon6580_weg_l_l18.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / aeon6580_weg_l_l18 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1412 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__lmkj__D305__D305__6.0__ALPS.L1.MP6.V2_6580.WEG.L\

All done!


دانلود فایل فلش تبلت Atouch A7 به شماره برد Q709A MB V1.6 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت Atouch A7 به شماره برد Q709A MB V1.6 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت Atouch A7 به شماره برد Q709A MB  V1.6 مخصوص فلش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری - بک آپ توسط CM2

از این مدل تبلت و با این مشخصه دارای 2 برد موجود میباشد و در چند مورد با هم تفاوت دارند 

هر 2 فایل در همین صفحه خرید آپلود شده است و فقط کافیست برد خودتان را با عکس های این برد ها متابقت دهید و اقدام به فلش نمایید

پردازنده MT6577

قابل فلش با فلش تواز

مشخصه پریلودر preloader_a13_77.bin

مشخصه فایل فلش و نمایشگر ALPS.JB.MP.V1.18

ورژن آندروید 4.1.2

نکته مهم

برای فلش این مدل تبلت اگر روی آرم و یا ویروسی است فقط فایل آندروید یا همان سیستم را تیک بزنید و اقدام به فلش نمایید 

بعد از اتمام فلش فکتوری ریست نمایید

اینفو از تبلت

Reading Flash Content now ...

Brand : ATOUCH-A7-1600
ProdName : a13_77
ProdModel : A32
Device : a13_77
AndroidVer: 4.1.2
MTKxCPU : MT6577
MTKxPRJ : ALPS.JB.MP.V1.18

[Read Ok] : preloader_a13_77.bin
[Read Ok] : DSP_BL
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6577 / V1.0.0 / a13_77 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 388 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6577__ATOUCH-A7-1600__A32__a13_77__4.1.2__ALPS.JB.MP.V1.18\

All done!

Done!
Elapsed: 00:04:10
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی Invens E3 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش گوشی Invens E3 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش گوشی Invens E3 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Invens E3 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

توجه این مدل دارای بردهای متفاوتی است که در بعضی مواقع موجب خراب شدن تصویر میشود 

احتمال خاموشی و بهم ریختن تصویر دارد 

این فروشگاه مسولیتی قبول نمی کند

پردازنده SP7731CEB 

ورژن آندروید 6.0

قابل فلش با دانگل CM2

اینفو گرفته شده

 

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : E3
Model Brand : Eager
Model Device: E3
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : Eager-E3_Android_6.0_V01_20171218
Model Ext : E3

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W17.27.4_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : fblogo_540x960.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1877 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\invens E3\SP7731CEB_E3_6.0_Eager-E3_Android_6.0_V01_20171218_E3\
Done!

Elapsed: 00:20:23

Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی Invens E2 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش گوشی Invens E2 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش گوشی Invens E2 SP7731CEB +فایل ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Invens E2 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

توجه این مدل دارای بردهای متفاوتی است که در بعضی مواقع موجب خراب شدن تصویر میشود 

احتمال خاموشی و بهم ریختن تصویر دارد 

این فروشگاه مسولیتی قبول نمی کند

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731CEB 

ورژن آندروید 6.0

قابل فلش با نرم افزار های upgarade download- Research download-Factory download 

اینفو گرفته شده

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : E2
Model Brand : Eager
Model Device: E2
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : Eager-E2_Android_6.0_V01_20171117
Model Ext : E2

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W17.27.4_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x854.bin
[Read Ok] : fblogo_480x854.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1877 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\invens E2\SP7731CEB_E2_6.0_Eager-E2_Android_6.0_V01_20171117_E2\
Done!

Elapsed: 00:18:32

Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش نایاب گوشی hotwav venus x17 SP7731CEB مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی hotwav venus x17 SP7731CEB مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی hotwav venus x17 SP7731CEB مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی hotwav venus x17 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731CEB 

ورژن آندروید 6.0

برای فلش توسط دانگل cm2 استفاده شود 

برای شناسایی گوشی در حالت فلش از دکمه ولوم بالا استفاده کنید

 

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : sp7731c_1h10_32v4_oversea
Model Brand : TG
Model Device: sp7731c_1h10_32v4
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : MRA58K release-keys
Model Ext : Venus

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : fblogo_540x960.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1837 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\hotwav venus x17\SP7731CEB_sp7731c_1h10_32v4_6.0_MRA58K_release-keys_Venus\
Done!

Elapsed: 00:18:28

Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی Oysters Life4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Oysters Life4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Oysters Life4G MT6737M مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Oysters Life4G  

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

ورژن آندروید 7.0

مشخصه پریلودر preloader_bd6737m_35g_a_n.bin

مشخصه فایل فلش و نمایشگر alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_bd6737m.35g.a.n

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شد

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Oysters
ProdName : Life4G
ProdModel : Life4G
Device : Life4G
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6737M
MTKxPRJ : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_bd6737m.35g.a.n

[Read Ok] : preloader_bd6737m_35g_a_n.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / bd6737m_35g_a_n / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1851 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6737M__Oysters__Life4G__Life4G__7.0__alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_bd6737m.35g.a.n\

All done!

Done!
Elapsed: 00:08:35
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T222 SP7731GEA مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T222 SP7731GEA مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T222 SP7731GEA مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Zero Power T222 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731GEA 

ورژن آندروید 5.1

برای فلش توسط دانگل cm2 استفاده شود 

برای شناسایی گوشی در حالت فلش از دکمه ولوم بالا استفاده کنید

 

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC773x Android 5.x eMMC v1.0 Inf
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : Power T222
Model Brand : Power T222
Model Device: PowerT222
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA
Project Ver : LMY47D release-keys
Model Ext : Power T222

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : fblogo.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1390 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\Zero power T222\SP7731GEA_PowerT222_5.1_LMY47D_release-keys_Power_T222\
Done!

Elapsed: 00:13:50

Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T555 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T555 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T555 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Zero Power T555 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731GEA 

ورژن آندروید 5.1

برای فلش توسط دانگل cm2 استفاده شود 

برای شناسایی گوشی در حالت فلش از دکمه ولوم بالا استفاده کنید

 

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC773x Android 5.x eMMC v1.0 Inf
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : Power T555
Model Brand : Power T555
Model Device: PowerT555
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA
Project Ver : LMY47D release-keys
Model Ext : Power T555

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
Skip [EMP] : FBOOTLOGO
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1377 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\Zero Power T555\SP7731GEA_PowerT555_5.1_LMY47D_release-keys_Power_T555\
Done!

Elapsed: 00:11:40

Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T444 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T444 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T444 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشیZero Power T444 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731GEA 

ورژن آندروید 5.1

برای فلش توسط دانگل cm2 استفاده شود 

برای شناسایی گوشی در حالت فلش از دکمه ولوم بالا استفاده کنید

 

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC773x Android 5.x eMMC v1.0 Inf
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : Power T444
Model Brand : Power T444
Model Device: PowerT444
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA
Project Ver : LMY47D release-keys
Model Ext : Power T444

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : fblogo.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1390 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\SP7731GEA_PowerT444_5.1_LMY47D_release-keys_Power_T444\
Done!

Elapsed: 00:12:40

Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T333 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T333 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی Zero Power T333 sp7731gea مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشیZero Power T333 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده sp7731gea 

برای فلش توسط دانگل cm2 استفاده شود 

برای شناسایی گوشی در حالت فلش از دکمه ولوم بالا استفاده کنید

 

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC773x Android 5.x eMMC v1.0 Inf
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : Power T333
Model Brand : Power T333
Model Device: PowerT333
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA
Project Ver : LMY47D release-keys
Model Ext : Power T333

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : fblogo.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1384 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\zero Power T333\SP7731GEA_PowerT333_5.1_LMY47D_release-keys_Power_T333\
Done!

Elapsed: 00:10:34

Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul S6

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24

مشخصه پریلودر preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : HYUNDAI
ProdName : Seoul 6
ProdModel : Seoul S6
Device : Seoul6
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24

[Read Ok] : preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / f162wp_zthx_gx368_cp / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2047 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\Hyundai seol S6\MT6735__HYUNDAI__Seoul_S6__Seoul6__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24\

All done!

Done!
Elapsed: 00:10:23
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی sky platinum 6.0 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی sky platinum 6.0 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی sky platinum 6.0 MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح sky platinum 6.0

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر SKY_Platinum6.0_SW_VN_V13_20160510

مشخصه پریلودر preloader_s206_jz01.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Sky devices
ProdName : Platinum 6.0
ProdModel : Platinum 6.0
Device : Platinum 6.0
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : SKY_Platinum6.0_SW_VN_V13_20160510

[Read Ok] : preloader_s206_jz01.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / s206_jz01 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1356 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__Sky_devices__Platinum_6.0__Platinum_6.0__5.1__SKY_Platinum6.0_SW_VN_V13_20160510\

All done!

Done!
Elapsed: 00:06:43
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی Sky Elite 6.0L MT6735M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Sky Elite 6.0L MT6735M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Sky Elite 6.0L MT6735M مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Sky Elite 6.0L

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6735M

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP3.V2_LENTK6735M.35GU.L1_P4

مشخصه پریلودر preloader_ww816_35m_35gu_l1.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Sky_devices
ProdName : Elite 6.0L
ProdModel : Elite 6.0L
Device : Elite 6.0L
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP3.V2_LENTK6735M.35GU.L1_P4

[Read Ok] : preloader_ww816_35m_35gu_l1.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6735M / V1.1.2 / ww816_35m_35gu_l1 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1548 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6735__Sky_devices__Elite_6.0L__Elite_6.0L__5.1__ALPS.L1.MP3.V2_LENTK6735M.35GU.L1_P4\

All done!

Done!
Elapsed: 00:04:47
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی Ais Super Combo 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Ais Super Combo 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Ais Super Combo 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Ais Super Combo 4G

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

مشخصه پریلودر preloader_n330.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Inhon
ProdName : Inhon_V6
ProdModel : Inhon_V6
Device : V6
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6737M
MTKxPRJ : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vz6737m.35.i.n_P86

[Read Ok] : preloader_n330.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / n330 / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2237 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6737M__Inhon__Inhon_V6__V6__7.0__alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vz6737m.35.i.n_P86\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:08
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری از تبلت دانش آموزی Atouch A32 

 

برای فلش زدن این تبلت حتما اینفو گرفته شده را با تبلت خودتان چک کنید در صورت یکی بودن فلش بزنید زیرا از مدل تبلت Atouch A32 چندین ورژن ارایه شده که فایل فلش های متفاوت دارند

 

بک آپ کامل توسط دانگل CM2

پردازنده MT6572 

آندروید ورژن 6.0

مشخصه فایل فلش و نمایشگر KT07C.3G-20151008

مشخصه پریلودر preloader_wsvga.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

Brand : ATOUCH
ProdName : A32
ProdModel : A32
Device : kt07c_honghd
AndroidVer: Marshmallow
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : KT07C.3G-20151008

[Read Ok] : preloader_wsvga.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / wsvga / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 854 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6572__ATOUCH__A32__kt07c_honghd__Marshmallow__KT07C.3G-20151008\

All done!

Done!
Elapsed: 00:05:30
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی Vsun Mars Note MT6735M برای فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Vsun Mars Note MT6735M برای فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Vsun Mars Note MT6735M برای فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری از گوشی Vsun Mars Note 

همراه فایل ترمیم سریال توسط دانگل CM2

بک آپ کامل توسط دانگل CM2

پردازنده MT6735M 

آندروید ورژن 7.0

مشخصه پریلودر preloader_vs6737m_35_n.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : VSUN
ProdName : MARS_NOTE
ProdModel : MARS NOTE
Device : MARS_NOTE
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6737M
MTKxPRJ : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vs6737m.35.n_P65

[Read Ok] : preloader_vs6737m_35_n.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6735M / V1.1.2 / vs6737m_35_n / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2440 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6737M__VSUN__MARS_NOTE__MARS_NOTE__7.0__alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_vs6737m.35.n_P65\

All done!

Done!
Elapsed: 00:09:47
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی CONCORD+ S504 MT6582 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی CONCORD+ S504 MT6582 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی CONCORD+ S504 MT6582 مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری از گوشی CONCORD+ S504

این مدل گوشی در 2 رنگ است که بعد از S504  نوشته شده و ربطی به مدل گوشی ندارد که به صورت S504B و S504w  است (منظور رنگ سفید و مشکی است)

بک آپ کامل توسط دانگل CM2

پردازنده MT6582

آندروید ورژن 5.0

مشخصه پریلودر preloader_dg_a26_concord_82.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

Brand : CONCORD+
ProdName : dg_a26_concord_82
ProdModel : S504
Device : dg_a26_concord_82
AndroidVer: 5.0
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : ALPS.L0.MP2.V1_RATECH6582.WT.L

[Read Ok] : preloader_dg_a26_concord_82.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / dg_a26_concord_82 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 744 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6582__CONCORD+__S504__dg_a26_concord_82__5.0__ALPS.L0.MP2.V1_RATECH6582.WT.L\

All done!

Done!
Elapsed: 00:04:12
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی S-color K30 MT6572 مخصوص فلش تولز + فایل ترمیم سریال cm2

دانلود فایل فلش گوشی S-color K30 MT6572 مخصوص فلش تولز + فایل ترمیم سریال cm2

دانلود فایل فلش گوشی S-color K30 MT6572 مخصوص فلش تولز + فایل ترمیم سریال cm2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری S-Color K30

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

 

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6572

آندروید ورژن 7.0

مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

Brand : S-COLOR
ProdName : K30
ProdModel : K30
Device : zl5e_tt_t63e_k30_2d_emmc32_4_ddr1_b15
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : ALPS.KK1.MP7.Band1.2.5.V1.3

[Read Ok] : preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / m72_emmc_s6_pcb22_ddr1 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 521 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6572__S-COLOR__K30__zl5e_tt_t63e_k30_2d_emmc32_4_ddr1_b15__7.0__ALPS.KK1.MP7.Band1.2.5.V1.3\

All done!

Done!
Elapsed: 00:04:07
Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش S-Color K20 MT6572 فلش تولز + فایل ترمیم سریال مخصوص cm2

دانلود فایل فلش S-Color K20 MT6572 فلش تولز + فایل ترمیم سریال مخصوص cm2

دانلود فایل فلش S-Color K20 MT6572 فلش تولز + فایل ترمیم سریال مخصوص cm2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری S-Color K20

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

 

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6572

آندروید ورژن 7.0

مشخصه پریلودر preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

 

Brand : S-COLOR
ProdName : K20
ProdModel : K20
Device : zl5e_tt_t65_k20_2d_emmc32_4_ddr1_b15
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : ALPS.KK1.MP7.Band1.2.5.V1.3

 

[Read Ok] : preloader_m72_emmc_s6_pcb22_ddr1.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

 

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / m72_emmc_s6_pcb22_ddr1 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 521 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6572__S-COLOR__K20__zl5e_tt_t65_k20_2d_emmc32_4_ddr1_b15__7.0__ALPS.KK1.MP7.Band1.2.5.V1.3\

 

All done!

 

Done!
Elapsed: 00:03:39
Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی Oysters Pacific XL 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی Oysters Pacific XL 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی Oysters Pacific XL 4G MT6737M مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Oysters Pacific XL 4G

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

مشخصه پریلودر preloader_hct6735m_35gu_m0.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Oysters
ProdName : PacificXL4G
ProdModel : PacificXL4G
Device : PacificXL4G
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : Oysters_PacificXL4G_SA_20170731

[Read Ok] : preloader_hct6735m_35gu_m0.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / hct6735m_35gu_m0 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2070 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6735__Oysters__PacificXL4G__PacificXL4G__6.0__Oysters_PacificXL4G_SA_20170731\

All done!

Done!
Elapsed: 00:06:48
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی طرح هواوی Huawei mate 10 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش گوشی طرح هواوی Huawei mate 10 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش گوشی طرح هواوی Huawei mate 10 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Huawei mate 10

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه پریلودر preloader_hct6580_weg_a_l.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Android
ProdName : full_hct6580_weg_a_l
ProdModel : Mate 10
Device : hct6580_weg_a_l
AndroidVer: 5.1
CU_SWVer : V1.0.9
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

[Read Ok] : preloader_hct6580_weg_a_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hct6580_weg_a_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1093 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__Android__Mate_10__hct6580_weg_a_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55\

All done!

Done!
Elapsed: 00:06:50
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی طرح Galaxy A7 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش گوشی طرح Galaxy A7 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش گوشی طرح Galaxy A7 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Galaxy A7 2018

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

 

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه پریلودر preloader_hct6580_weg_a_l.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Android
ProdName : full_hct6580_weg_a_l
ProdModel : A7(2018)
Device : hct6580_weg_a_l
AndroidVer: 5.1
CU_SWVer : V1.0.5
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

[Read Ok] : preloader_hct6580_weg_a_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hct6580_weg_a_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1309 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__Android__A7(2018)__hct6580_weg_a_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:36
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy J3 max 2017 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy J3 max 2017 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy J3 max 2017 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح J3 max 2017

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

 

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه پریلودر preloader_hct6580_weg_a_l.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Android
ProdName : full_hct6580_weg_a_l
ProdModel : J3 Max
Device : hct6580_weg_a_l
AndroidVer: 5.1
CU_SWVer : V1.0.6
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

[Read Ok] : preloader_hct6580_weg_a_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hct6580_weg_a_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1327 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__Android__J3_Max__hct6580_weg_a_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:35
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy A5 8 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy A5 8 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

دانلود فایل فلش گوشی چینی Galaxy A5 8 2018 MT6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Galaxy A5 8 2018 MT6580

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه پریلودر preloader_k90c1_bekj_v20.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Android
ProdName : A58(2018)
ProdModel : A58(2018)
Device : A58(2018)
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L

[Read Ok] : preloader_k90c1_bekj_v20.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / k90c1_bekj_v20 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1331 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__Android__A58(2018)__A58(2018)__7.0__ALPS.L1.MP6.V2_DROI6580.WEG.L\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:09
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ Samsung S8 Plus MT6580 مشخصه alps-mp-m0.mp1-V2.34_hexing6580.we.m_P15

دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ Samsung S8 Plus MT6580 مشخصه alps-mp-m0.mp1-V2.34_hexing6580.we.m_P15

دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ Samsung S8 Plus MT6580 مشخصه alps-mp-m0.mp1-V2.34_hexing6580.we.m_P15

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری گوشی طرح سامسونگ Samsung S8 Plus MT6580

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایش alps-mp-m0.mp1-V2.34_hexing6580.we.m_P15

بک آپ توسط دانگل cm2

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده توسط دانگل 

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : samsung
ProdName  : SM-G9550
ProdModel : SM-G9550
Device    : Galaxy S8+
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : alps-mp-m0.mp1-V2.34_hexing6580.we.m_P15

[Read Ok] : preloader_hexing6580_we_m.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hexing6580_we_m / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1909 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__samsung__SM-G9550__Galaxy_S8+__7.0__alps-mp-m0.mp1-V2.34_hexing6580.we.m_P15\

All done!


دانلود فایل فلش گوشی Hotwav S8 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Hotwav S8 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Hotwav S8 MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون باگ گوشی Hotwav S8 

بک آپ گرفته شده توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

قابل فلش با آخرین ورژن فلش تولز

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : TG
ProdName  : S8
ProdModel : S8
Device    : S8
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

[Read Ok] : preloader_hct6580_weg_a_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hct6580_weg_a_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1435 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\read\MT6580__TG__S8__S8__7.0__ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:36
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی طرح Iphone 8 MT6580 مخصوص فلش تولز alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18

دانلود فایل فلش گوشی طرح Iphone 8 MT6580 مخصوص فلش تولز alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18

دانلود فایل فلش گوشی طرح Iphone 8 MT6580 مخصوص فلش تولز alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری گوشی طرح اپل Iphone 8

پردازنده MT6580

بک آپ توسط دانگل cm2

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : Apple
ProdName  : iPhone
ProdModel : lPHONE 8
Device    : Apple
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18

[Read Ok] : preloader_keytak6580_weg_n.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / keytak6580_weg_n / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1898 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\read\iphone 8\MT6580__Apple__lPHONE_8__Apple__7.0__alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18\

All done!


دانلود فایل فلش گوشی Hotwav Venus R7

دانلود فایل فلش گوشی Hotwav Venus R7

دانلود فایل فلش گوشی Hotwav Venus R7

فایل فلش hotwav venos R7

پردازنده sc7731c

قابل فلش با upgrade download

آنبریک گوشی و رفع ویروس

بدون نیاز به باکس

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Iphone 8 MT6580 مخصوص فلش تولز alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18

دانلود فایل فلش گوشی طرح Iphone 8 MT6580 مخصوص فلش تولز alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18

دانلود فایل فلش گوشی طرح Iphone 8 MT6580 مخصوص فلش تولز alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری گوشی طرح اپل Iphone 8

پردازنده MT6580

بک آپ توسط دانگل cm2

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand     : Apple
ProdName  : iPhone
ProdModel : lPHONE 8
Device    : Apple
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU   : MT6580
MTKxPRJ   : alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18

[Read Ok] : preloader_keytak6580_weg_n.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / keytak6580_weg_n / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1898 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\read\iphone 8\MT6580__Apple__lPHONE_8__Apple__7.0__alps-mp-n0.mp2-V1_keytak6580.weg.n_P18\

All done!


دانلود فایل فلش گوشی Hotwav Venus R7

دانلود فایل فلش گوشی Hotwav Venus R7

دانلود فایل فلش گوشی Hotwav Venus R7

فایل فلش hotwav venos R7

پردازنده sc7731c

قابل فلش با upgrade download

آنبریک گوشی و رفع ویروس

بدون نیاز به باکس

 


دانلود فایل فلش تبلت تاچ میت رین بو پرو TM-MID730D Touchmate

دانلود فایل فلش تبلت تاچ میت رین بو پرو TM-MID730D Touchmate

دانلود فایل فلش تبلت تاچ میت رین بو پرو TM-MID730D Touchmate

فایل فلش شرکتی و کاملا اورجینال تبلت Touchmate Rainbow Pro 

مدل TM-MID730D

پردازنده = راک چیپ RK3026

قابل فلش با نرم افزار Rockchip Batch tool

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ Galaxy S7 mt6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ Galaxy S7 mt6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح سامسونگ Galaxy S7 mt6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل cm2 

گوشی طرح سامسونگ اس7

پردازنده MT6580

قابل فلش با آخرین ورژن فلش تولز

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

 

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

 

اینفو توسط کرک میراکل

CPU: MT6580 SW:0000 Ver: CA00

دانلود فایل فلش تبلت چینی inet-d70b-rev01 a33

دانلود فایل فلش تبلت چینی inet-d70b-rev01 a33

دانلود فایل فلش تبلت چینی inet-d70b-rev01 a33

شماره فنی روی برد inet-d70b-rev01 a33

پردازنده Allwinner A33

قابل فلش با نرم افزار فونیکس سویت

تست شده بر روی تبلتZoom 4 Tab 7.0 Black Piranha

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز ALPS.L1.MP6.V2.19_BENRUI6580.WE.L_P6

دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز ALPS.L1.MP6.V2.19_BENRUI6580.WE.L_P6

دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز ALPS.L1.MP6.V2.19_BENRUI6580.WE.L_P6

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری iphone x  طرح اصل

پردازنده MT6580

قابل فلش با آخرین ورژن فلش تولز

بک آپ توسط دانگل CM2

مشخصات گوشی

 Brand     : alps
ProdName  : A8A
ProdModel  : MN8J2ZP/A
Motherboard : A8AA1V3.0
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ  : ALPS.L1.MP6.V2.19_BENRUI6580.WE.L_P6

 

دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز ALPS.L1.MP6.V2.19_BENRUI6580.WE.L_P2

دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز ALPS.L1.MP6.V2.19_BENRUI6580.WE.L_P2

دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز ALPS.L1.MP6.V2.19_BENRUI6580.WE.L_P2

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری iphone x  طرح اصل

پردازنده MT6580

قابل فلش با آخرین ورژن فلش تولز

بک آپ توسط MTK Droid tool

مشخصات گوشی 

Device Brand : iPhone X

دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح اپل ایکس iphone x mt6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری iphone x  طرح اصل

پردازنده MT6580

قابل فلش با آخرین ورژن فلش تولز

بک آپ توسط دانگل CM2

مشخصات گوشی 

MT_Iphone__X__Iphone__6.0__Alps-Mp-mo.mpI-v2.34_zechin6580.weg.m

دانلود فایل فلش گوشی HYUNDAI Seoul MT6737m مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی HYUNDAI Seoul MT6737m مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی HYUNDAI Seoul MT6737m مخصوص فلش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری گوشی HYUNDAI Seoul 

پردازنده MT6737m

 قابل فلش با فلش تولز

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

 

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید


حل خاموشی گوشی LG H900 در حالت پورت qdloader 9008

حل خاموشی گوشی LG H900 در حالت پورت qdloader 9008

حل خاموشی گوشی LG H900 در حالت پورت qdloader 9008

حل خاموشی گوشی الجی H900  بدون باکس و بسیار ساده

اگر بر اثر رایت رام خراب یا غیره خاموش شده باشد و موقع اتصال به کامپیوتر پورت 9008 بشناسد میتوان از این راه حل استفاده کرد

خاموشی بر اثر سخت افزار را نمیشود از این راه حل برطرف کرد

در هنگام فلش با نرم افزار گوشی راه بدون باطری متصل کنید

  آموزش استفاده از برنامه Qfil  برای فلش زدن گوشی های کوالکوم


دانلود فایل فلش Oale X3 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش Oale X3 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش Oale X3 MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون دستکاری گوشی oale x2 

پردازنده MT6580

 قابل فلش با فلش تولز

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

این مدل از گوشی دارای 3 ال سی دی متفاوت میباشد که که برای راحتی شما تمامی رام های مربوط به Oale x3  را آپلود کرده ایم

آی سی فلش

H9CKNNN8GTMPLR_NUH

ورژن های ال سی دی

st7703_dsi_vdo_common
otm1289a_dsi_vdo_common
ili9881_dsi_vdo_common

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید


دانلود فایل فلش تبلت ساینا جی ال ایکس MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت ساینا جی ال ایکس MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت ساینا جی ال ایکس MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش مخصوص و شرکتی تبلت ساینا

پردازنده MT6580

دارای تمام پارتیشن ها

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

دانلود فلش تولز

Brand : GLX
ProdName : Saina
ProdModel : Saina
Device : Saina
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.52_mt8321.tb.m_P72

[Read Ok] : preloader_mt8321_tb_m.bin
[Read Ok] : items.img
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / mt8321_tb_m / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1623 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__GLX__Saina__Saina__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.52_mt8321.tb.m_P72\

All done!


دانلود فایل فلش تبلت دیمو 900

دانلود فایل فلش تبلت دیمو 900

دانلود فایل فلش تبلت دیمو 900

فایل فلش شرکتی و بدون ایراد تبلت دیمو 900 

پردازنده Alwinner

قابل فلش با نرم افزار live suit و phoenix suit

2 عدد فایل فلش برای این مدل تبلت آپلود شده که شامل LCD های مختلفی است


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ P8s MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2  . اورجینال و بدون باگ

مدل X-BQ P8s

 پردازنده MT6580

  قابل فلش با فلش تولز

نام فایل MT6580__alps__P8s__s20__5.1__V06-V1.0-SHX-S20-FWVGA-EMMC-B1B5-XBQ-EN-V21

نام پریلودر preloader_s20.bin

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

دانلود فایل فلش گوشی طرح Huawei 6x MT6582 مخصوص فش تولز

فایل فلش اورجینال و بدون باگ گوشی طرح چینی Huawei 6x بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

گردازنده مدیاتک MT6582

آندروید 4.4.2

فایل فلش  id:Y8203_4.4_DZ_V1.4

نام فایل MT6582__HUAWEI__7726__7726__4.4.2__Y8203_4.4_DZ_V1.4.zip

 

اینفو با میراکل

Reading infr(EMMC)...
id:Y8203_4.4_DZ_V1.4
version:4.4.2
model:7726
brand:HUAWEI
manufacturer:alps
PRELOADER BaseAddr:0x0 Size:0xC00000
MBR BaseAddr:0xC00000 Size:0x80000
EBR1 BaseAddr:0xC80000 Size:0x80000
PRO_INFO BaseAddr:0xD00000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x1000000 Size:0x500000
PROTECT_F BaseAddr:0x1500000 Size:0xA00000
PROTECT_S BaseAddr:0x1F00000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x2900000 Size:0x20000
UBOOT BaseAddr:0x2920000 Size:0x60000
BOOTIMG BaseAddr:0x2980000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x3980000 Size:0x1000000
SEC_RO BaseAddr:0x4980000 Size:0x600000
MISC BaseAddr:0x4F80000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x5000000 Size:0x300000
EXPDB BaseAddr:0x5300000 Size:0xA00000
ANDROID BaseAddr:0x5D00000 Size:0x40000000
CACHE BaseAddr:0x45D00000 Size:0x7E00000
USRDATA BaseAddr:0x4DB00000 Size:0x9A480000
BMTPOOL BaseAddr:0xFFFF0000 Size:0x1500000
Done.

 


دانلود 0فایل فلش هواوی Y3 2017 CRO-L22 C185B126 مموری + فلش تولز

دانلود 0فایل فلش هواوی Y3 2017 CRO-L22 C185B126 مموری + فلش تولز

دانلود 0فایل فلش هواوی Y3 2017 CRO-L22 C185B126 مموری + فلش تولز

فایل فلش تست شده واورجینال گوشی Y3 2017 CRO-L22 یا همان Cairo-L22

بیلدنامبر 126 (آخرین بیلد نامبر تا این لحظه)

منطقه خاور میانه MEA

آندروید 6.0

قابل فلش از طریق مموری و یا فلش تولز

آموزش فلش داخل فایل فلش موجود است(انگلیسی )

 


دانلود فایل فلش تبلت اسمارت تاچ SmartTouch TE7822116b MT6589مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت اسمارت تاچ SmartTouch TE7822116b MT6589مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت اسمارت تاچ SmartTouch TE7822116b MT6589مخصوص فلش تولز

فایل فلش اورجینال  و بک آپ گرفته شده SmartTouch TE7822116b  توسط دانگل CM2

قابل فلش با نرم افزار فلش تول

پردازنده MTK MT6589

آندروید 4.2.2

لاگ و مشخصات گرفته شده توسط دانگل CM2

Reading Flash Content now ...

Brand : TE7822116B
ProdName : TE7822116B
ProdModel : TE7822116B
Device : TE7822116B
AndroidVer: 4.2.2
MTKxCPU : MT6589
MTKxPRJ : M78-TE7822116B_BOM_ALPSJB2MPV1.16_V1.2_S20131111

[Read Ok] : preloader_reallytek89_tb_jb2.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6589 / V1.0.0 / reallytek89_tb_jb2 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 510 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6589__TE7822116B__TE7822116B__TE7822116B__4.2.2__M78-TE7822116B_BOM_ALPSJB2MPV1.16_V1.2_S20131111\

All done!


دانلود فایل فلش اسمارت Smart E2510 Leto Plus مخصوص دانگل CM2 همراه با NVRAM

دانلود فایل فلش اسمارت Smart E2510 Leto Plus مخصوص دانگل CM2 همراه با NVRAM

دانلود فایل فلش اسمارت Smart E2510 Leto Plus مخصوص دانگل CM2 همراه با NVRAM

فایل فلش اورجینال  Smart E2510 Leto Plus  بک آپ گرفته شده توسط دانگل CM2

قابل رایت با دانگل cm2

پردازنده SPD SC7731

ورژن آندروید 6

 

مشخصات و لاگ گرفته شده توسط دانگل

Model Name : Leto_Plus
Model Brand : SMART
Model Device: Leto_Plus
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: V2510
Project Ver : MRA58K release-keys
Model Ext : Leto Plus

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_480x800.bin
[Read Ok] : fblogo_480x800.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1730 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\V2510_Leto_Plus_6.0_MRA58K_release-keys_Leto_Plus\
Done!

Elapsed: 00:13:32


دانلود فایل فلش concord+ X5 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش concord+ X5 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش concord+ X5 MT6580 مخصوص فلش تولز

رام اورجینال و بدون باگ گوشی concord+ X5 

این فایل فلش توسط دانگل CM2  بک آپ گرفته شده است 

پردازنده MT6580

ورژن آندروید 5.1

دارای تمام پارتیشن ها cache , userdata

قابل فلش با نرم افزار sp flash tool

برای دانلود آخرین ورژن فلش تول کلیک کنید

نکته: برای فلش زدن گوشی ویروسی یا روی آرم نیازی به فول فلش نیست کافیست تیک هایAndroid , cache , userdata را بگذارید و فلش نمایید

برای فول فلش احتمال خاموشی باید در نظر داشت

 

لاگ دانگل از گوشی

Brand : CONCORD+
ProdName : CONCORD+
ProdModel : X5
Device : CONCORD+
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : CONCORD+_X5.AND.5.1_20151208_1900

[Read Ok] : preloader_hct6580_weg_a_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hct6580_weg_a_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1390 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__CONCORD+__X5__CONCORD+__5.1__CONCORD+_X5.AND.5.1_20151208_1900\

All done!

 


دانلود فایل فلش براوو زد5 Bravo z5 با مشخصه برد yk71-rk3126-v0.4

دانلود فایل فلش براوو زد5 Bravo z5 با مشخصه برد yk71-rk3126-v0.4

دانلود فایل فلش براوو زد5 Bravo z5 با مشخصه برد yk71-rk3126-v0.4

فایل فلش اورجینال و رسمی تبلت Bravo z5  با مشخصه برد yk71-rk3126-v0.4

پردازنده Rk3126 

قابلیت حذف ویروس و بد افزار 

بر طرف کردن تبلت روی آرم 

قابلیت آنبریک

فلش زدن بدون نیاز به باکس


آموزش روت گوشی H30-u10 آندروید 4.2.2 و نرم افزار روت

آموزش روت گوشی H30-u10 آندروید 4.2.2 و نرم افزار روت

آموزش روت گوشی H30-u10 آندروید 4.2.2 و نرم افزار روت

یکی از گوشی هایی که روت نمی شود و خیلی اذیت میکند گوشی هانر 3سی  H30-u10  است

با این روشی که در اختیار شما قرار می دهیم به راحتی گوشی خودتان را روت پایدار میکنید

فقط بر روی آندروید 4.2.2 با هر بیلد نامبری جواب میدهد

آموزش بعد از خرید نمایش داده میشود


دانلود فایل فلش نایاب گوشی hotwav venus x17 SP7731CEB مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی hotwav venus x17 SP7731CEB مخصوص دانگل CM2

دانلود فایل فلش نایاب گوشی hotwav venus x17 SP7731CEB مخصوص دانگل CM2

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی hotwav venus x17 

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده SP7731CEB 

ورژن آندروید 6.0

برای فلش توسط دانگل cm2 استفاده شود 

برای شناسایی گوشی در حالت فلش از دکمه ولوم بالا استفاده کنید

 

اینفو گرفته شده

- > Wait phone connected ...

Phone found! [ 17 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SC7731 Crev eMMC Loader v2.0
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Model Name : sp7731c_1h10_32v4_oversea
Model Brand : TG
Model Device: sp7731c_1h10_32v4
AndrVersion : 6.0
BaseBand CPU: SP7731CEB
Project Ver : MRA58K release-keys
Model Ext : Venus

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731C_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_Trunk_W16.28.5_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_540x960.bin
[Read Ok] : fblogo_540x960.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : sysinfo.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1837 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\hotwav venus x17\SP7731CEB_sp7731c_1h10_32v4_6.0_MRA58K_release-keys_Venus\
Done!

Elapsed: 00:18:28

Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی Oysters Life4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Oysters Life4G MT6737M مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی Oysters Life4G MT6737M مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی طرح Oysters Life4G  

همراه با فایل ترمیم سریال و بیس باند توسط دانگل cm2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

ورژن آندروید 7.0

مشخصه پریلودر preloader_bd6737m_35g_a_n.bin

مشخصه فایل فلش و نمایشگر alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_bd6737m.35g.a.n

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شد

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Oysters
ProdName : Life4G
ProdModel : Life4G
Device : Life4G
AndroidVer: 7.0
MTKxCPU : MT6737M
MTKxPRJ : alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_bd6737m.35g.a.n

[Read Ok] : preloader_bd6737m_35g_a_n.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / bd6737m_35g_a_n / EMMC
Android Info saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1851 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6737M__Oysters__Life4G__Life4G__7.0__alps-mp-n0.mp1-V1.0.2_bd6737m.35g.a.n\

All done!

Done!
Elapsed: 00:08:35
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

دانلود فایل فلش گوشی هیوندای Hyundai seoul S6 MT6737M فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Hyundai seoul S6

دارای فایل ترمیم سریال و بیس باند از طریق دانگل CM2

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6737M

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24

مشخصه پریلودر preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : HYUNDAI
ProdName : Seoul 6
ProdModel : Seoul S6
Device : Seoul6
AndroidVer: 6.0
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24

[Read Ok] : preloader_f162wp_zthx_gx368_cp.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : tz1.img
[Read Ok] : tz2.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6737M / V1.1.2 / f162wp_zthx_gx368_cp / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 2047 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\Hyundai seol S6\MT6735__HYUNDAI__Seoul_S6__Seoul6__6.0__alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_droi6735m.65u.m0_P24\

All done!

Done!
Elapsed: 00:10:23
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری از تبلت دانش آموزی Atouch A32 

 

برای فلش زدن این تبلت حتما اینفو گرفته شده را با تبلت خودتان چک کنید در صورت یکی بودن فلش بزنید زیرا از مدل تبلت Atouch A32 چندین ورژن ارایه شده که فایل فلش های متفاوت دارند

 

بک آپ کامل توسط دانگل CM2

پردازنده MT6572 

آندروید ورژن 6.0

مشخصه فایل فلش و نمایشگر KT07C.3G-20151008

مشخصه پریلودر preloader_wsvga.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

Brand : ATOUCH
ProdName : A32
ProdModel : A32
Device : kt07c_honghd
AndroidVer: Marshmallow
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : KT07C.3G-20151008

[Read Ok] : preloader_wsvga.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / wsvga / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 854 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6572__ATOUCH__A32__kt07c_honghd__Marshmallow__KT07C.3G-20151008\

All done!

Done!
Elapsed: 00:05:30
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت دانش آموزی Atouch A32 MT6572 فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری از تبلت دانش آموزی Atouch A32 

 

برای فلش زدن این تبلت حتما اینفو گرفته شده را با تبلت خودتان چک کنید در صورت یکی بودن فلش بزنید زیرا از مدل تبلت Atouch A32 چندین ورژن ارایه شده که فایل فلش های متفاوت دارند

 

بک آپ کامل توسط دانگل CM2

پردازنده MT6572 

آندروید ورژن 6.0

مشخصه فایل فلش و نمایشگر KT07C.3G-20151008

مشخصه پریلودر preloader_wsvga.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

Brand : ATOUCH
ProdName : A32
ProdModel : A32
Device : kt07c_honghd
AndroidVer: Marshmallow
MTKxCPU : MT6572
MTKxPRJ : KT07C.3G-20151008

[Read Ok] : preloader_wsvga.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6572 / V1.1.1 / wsvga / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 854 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6572__ATOUCH__A32__kt07c_honghd__Marshmallow__KT07C.3G-20151008\

All done!

Done!
Elapsed: 00:05:30
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل روت و دانگرید مودم گوشی سامسونگ A205F باینری U2 تست شده

دانلود فایل روت و دانگرید مودم گوشی سامسونگ A205F باینری U2 تست شده

دانلود فایل روت و دانگرید مودم گوشی سامسونگ A205F باینری U2 تست شده

فایل روت و دانگرید مودم سامیونگ A205F

کاملا تست شده 

گوشی حتما باید Knox Guard در حالت complicated و RMM در حالت OFF  باشد

 

OEM = OFF

RMM = Off

Knox Guard = complicated 

 

1 = ابتدا گوشی را با فایل روت گذاشته شده روت کنید (با اودین یا باکس فلش کنید در حالت دانلودینگ)

2 = فایل MagiskManager-v7.3.2.apk را نصب کنید

3 = فایل مودم را با اودین رایت کنید و بعد از بالا امدن گوشی با باکس Z3X  راحت ترمیم سریال و پچ را انجام دهید

فایل مودم از طریق اودین یا باکس فلش کنید

 


دانلود فایل فلش گوشی طرح samsung A90 Active پردازنده MT6580 و شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

دانلود فایل فلش گوشی طرح samsung A90 Active پردازنده MT6580 و شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

دانلود فایل فلش گوشی طرح samsung A90 Active پردازنده MT6580 و شناسه فایل ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

فایل فلش طرح گوشی سامسونگ مدل A90 Active 

بک آپ توسط CM2  و بدون باگ و مشکل

قابل رایت با نرم افزار SP Flash tool

پردازنده MT6580

مشخصه پریلودر preloader_aeon6580_weg_l_l100.bin 

مشخصه فایل فلش ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

 

برای گوشی های ویروسی و روی آرم فقط فایل system . cache . userdata را رایت کنید و نیازی به رایت کامل فایل فلش نیست

در صورت رایت کردن فایل فلش حتما قبل از عملیات فلش از گوشی بک آپ تهیه کنید

عواقب ناشی از بعد از عملیات فلش به عهده شخص شماست

 

اینفو و لاگ گرفته شده توسط دانگل

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : Samsung
ProdName : SM-A90 Active
ProdModel : SM-A90 Active
Device : SM-A90 Active
AndroidVer: 8.0
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73

[Read Ok] : preloader_aeon6580_weg_l_l100.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / aeon6580_weg_l_l100 / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1374 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__Samsung__SM-A90_Active__SM-A90_Active__8.0__ALPS.L1.MP6.V2_WEG.L_P73\

All done!

Done!
Elapsed: 00:07:27
Reconnect Power/Cable!


دانلود فایل فلش طرح نوت9 Note 9 MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش طرح نوت9 Note 9 MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

دانلود فایل فلش طرح نوت9 Note 9 MT6580 شناسه ALPS.L1.MP6.V2.19_HCT6580.WEG.A.L_P55

رام شرکتی و اورجینال   Note 9 MT6580

بک آپ توسط دانگل CM2  سالم و بدون باگ

پردازنده MT6580

آندروید 5.1

دارای تمام پارتیشن ها

 

حتما از آخرین نسخه فلش تولز استفاده کنید >>>>دانلود<<<<

 

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید


دانلود رام آندروید 9 گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

دانلود رام آندروید 9 گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

دانلود رام آندروید 9 گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM-A505F

فایل فلش اورجینال و شرکتی SM-A505F — Samsung Galaxy A50

مشخصات رام 

این رام برای منطقه تهران است

PDA/AP Version = A505FDDU1ASBE
CSC Version = A505FOJM1ASBA
MODEM/CP Version = A505FXXU1ASBA
Region = THR — Iran
Build Date = 2019-02-22

OS = Pie
OS Version = 9
Size = 3.52GB

مشخصات 

دانلود رام تکنو W5 مخصوص فلش تولز

دانلود رام تکنو W5 مخصوص فلش تولز

دانلود رام تکنو W5  مخصوص فلش تولز

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی Techno w5

پردازنده MT6737M

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر W5-H373B1-M-170308V543

مشخصه پریلودر preloader_rlk6737m_35g_m0.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

 

 


دانلود رام هواوی Y3 2017 CRO-U00 اندروید 6.0 فلش تولز + مموری

دانلود رام هواوی Y3 2017 CRO-U00 اندروید 6.0 فلش تولز + مموری

دانلود رام هواوی Y3 2017 CRO-U00 اندروید 6.0 فلش تولز + مموری

فایل فلش تست شده واورجینال گوشی Y3 2017 CRO-U00 یا همان Cairo-u00

بیلدنامبر 128 (آخرین بیلد نامبر تا این لحظه)

منطقه خاور میانه MEA

آندروید 6.0

قابل فلش از طریق مموری و یا فلش تولز


دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

دانلود فایل فلش گوشی iphone 7 plus MT6580 با مشخصه alps-mp-m0_mp1-V2_34

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی  Iphone 7 plus  MRA58K test-keys

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگرAlps-mp-M0_MP1-V2_34_zechin6580_weg_m

مشخصه پریلودر preloader_zechin6580_weg_m.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Connected to Phone.
CPU: MT6580 SW:0000 Ver: CA00
Downloading Boot8 ...
EMMC Size: 0x00E9000000
Flash Type: EMMC
INT/EXT RAM Size: 0x20000/0x40000000
Reading infr(EMMC)...
BT_ADDR:000046658001
WIFI MAC:000000000000
IMEI1:35884
IMEI2:35884
id:MRA58K test-keys
version:6.0
model:7_Plus
brand:iPhone
manufacturer:iPhone
PROINFO BaseAddr:0x80000 Size:0x300000
NVRAM BaseAddr:0x380000 Size:0x500000
PROTECT1 BaseAddr:0x880000 Size:0xA00000
PROTECT2 BaseAddr:0x1280000 Size:0xA00000
SECCFG BaseAddr:0x1C80000 Size:0x40000
LK BaseAddr:0x1CC0000 Size:0x60000
BOOT BaseAddr:0x1D20000 Size:0x1000000
RECOVERY BaseAddr:0x2D20000 Size:0x1000000
PARA BaseAddr:0x3D20000 Size:0x80000
LOGO BaseAddr:0x3DA0000 Size:0x800000
EXPDB BaseAddr:0x45A0000 Size:0xA00000
FRP BaseAddr:0x4FA0000 Size:0x100000
NVDATA BaseAddr:0x50A0000 Size:0x2000000
METADATA BaseAddr:0x70A0000 Size:0x2760000
OEMKEYSTORE BaseAddr:0x9800000 Size:0x200000
SECRO BaseAddr:0x9A00000 Size:0x600000
KEYSTORE BaseAddr:0xA000000 Size:0x800000
SYSTEM BaseAddr:0xA800000 Size:0x45000000
CACHE BaseAddr:0x4F800000 Size:0x10000000
USERDATA BaseAddr:0x5F800000 Size:0x88780000
FLASHINFO BaseAddr:0xE7F80000 Size:0x1000000
Done.


دانلود فایل فلش گوشی طرح آیفون iphone 7plus w&o mt6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

دانلود فایل فلش گوشی طرح آیفون iphone 7plus w&o mt6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

دانلود فایل فلش گوشی طرح آیفون iphone 7plus w&o mt6580 مشخصه ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

فایل فلش سالم و بدون دستکاری گوشی ip7 plus W&O 

بک آپ از گوشی سالم توسط دانگل cm2

پردازنده MT6580

مشخصه فایل و صفحه نمایشگر ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

مشخصه پریلودر preloader_gxq6580_weg_l.bin

دارای تمام پارتیشن ها cache - userdata

مهم :برای گوشی های روی آرم و ویروسی نیازی به فلش کامل نیست و فقط فایلsystem , cache , userdata  را فلش نمایید

برای فلش از آخرین نسخه فلش تولز استفاده نمایید

 

اینفو گرفته شده

Reading Flash Content now ...

xGPT : Normalize settings Ok!

Brand : alps
ProdName : full_gxq6580_weg_l
ProdModel : gxq6580_weg_l
Device : gxq6580_weg_l
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69

[Read Ok] : preloader_gxq6580_weg_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / gxq6580_weg_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1119 MiB
Scatter saved to : C:\Users\magdi\Desktop\MT6580__alps__gxq6580_weg_l__gxq6580_weg_l__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_GXQ6580.WEG.L_P69\

All done!

Done!
Elapsed: 00:04:52
Reconnect Power/Cable!

 


دانلود فایل فلش CCIT T5pro MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش CCIT T5pro MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش CCIT T5pro MT6580 مخصوص فلش تولز

فایل فلش اورجینال گوشی CCIT T5pro همراه با فایل ترمیم بیس باند و ترمیم سریال مخصوص دانگل CM2

پردازنده MT6580 

قابل فلش با نرم افزار فلش تولز

فایل اورجینال و دارای تمام پارتیشن ها

بدون باگ و ایراد

قبل از دانلود به عکس ها و اینو گرفته شده توجه کنید سپس اقدام به خرید نمایید

نکته: برای فلش زدن گوشی ویروسی یا روی آرم نیازی به فول فلش نیست کافیست تیک هایAndroid , cache , userdata را بگذارید و فلش نمایید

برای فول فلش احتمال خاموشی باید در نظر داشت

 

اینفو از دانگل CM2

Brand : CCIT
ProdName : T5Pro
ProdModel : T5Pro
Device : T5Pro
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP6.V2_YUANDA6580.WE.L

[Read Ok] : preloader_yuanda6580_we_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / yuanda6580_we_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1390 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__CCIT__T5Pro__T5Pro__5.1__ALPS.L1.MP6.V2_YUANDA6580.WE.L\

All done!

ccit t5pro

 


دانلود فایل فلش تبلت Wintouch M733 شماره برد Z0702-mb-v2.2 پردازنده SP7731GEA_HDR

دانلود فایل فلش تبلت Wintouch M733 شماره برد Z0702-mb-v2.2 پردازنده SP7731GEA_HDR

دانلود فایل فلش تبلت Wintouch M733 شماره برد Z0702-mb-v2.2 پردازنده SP7731GEA_HDR

فایل فلش تبلت وینتاچ Wintouch M733  قابلیت رایت با دانگل CM2

 پردازنده SPD SP7731GEA

شماره برد Z0702-mb-v2.2 

 رایت با دانگل CM2

آندروید 5.1

فایل کامل و بدون مشکل است

برای فلش حتما طبق عکس داخل فایل دانلود شده از بوت انتخاب شده اقدام به فلش نمایید

اینو با دانگل CM2

Model Name : M733
Model Brand : Spreadtrum
Model Device: z0702
AndrVersion : 5.1
BaseBand CPU: SP7731GEA_HDR
Project Ver : Wintouch-M733-20161226
Model Ext : M733

[Read Mode] : HSUSB : 0x3000

[FW_READER] : Reading Firmware Now ...

[Read Ok] : u-boot-spl-16k.bin
[Read Ok] : u-boot.bin
[Read Ok] : prodnv.img
[Read Ok] : sc7731g_CP0_modem.bin
[Read Ok] : DSP_DM_Gx.bin
[Read Ok] : nvitem_w.bin
[Read Ok] : sc8830g_modem_CP2_WCN_14D_W15.31.1_Release.bin
[Read Ok] : nvitem_wcn.bin
[Read Ok] : logo_800x1280.bin
[Read Ok] : fblogo_800x1280.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : system.img
[Build Ok] : cache.img
[Read Ok] : recovery.img
[Build Ok] : userdata.img

AndroidInfo created
Firmware Size : 1436 MiB
Saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\SP7731GEA_HDR_z0702_5.1_Wintouch-M733-20161226_M733\
Done!

Elapsed: 00:10:56


دانلود فایل فلش تبلت آی لایف K3400 itell مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت آی لایف K3400 itell مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش تبلت آی لایف K3400 itell مخصوص فلش تولز

فایل فلش تبلت i-life itell K3400 

پردازنده MT6582

دارای تمام پارتیشن ها cache , userdata

برای تبلت های ویروسی و روی آرم بهتر است فقط تیک  Android,cache,usrdata را در فلش تولز گذاشته وفلش نمایید

اینو تبلت و فایل فلش با CM2

Brand : 706K
ProdName : itell K3400
ProdModel : itell K3400
Device : itell_K3400
AndroidVer: 4.4.2
MTKxCPU : MT6582
MTKxPRJ : ALPS.KK1.MP1.V2.26

[Read Ok] : preloader_along82_tb_kk.bin
[Read Ok] : MBR
[Read Ok] : EBR1
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : EBR2
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6582 / V1.1.1 / along82_tb_kk / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1326 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6582__706K__itell_K3400__itell_K3400__4.4.2__ALPS.KK1.MP1.V2.26\

All done!


دانلود فایل فلش concord+ X5 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش concord+ X5 MT6580 مخصوص فلش تولز

دانلود فایل فلش concord+ X5 MT6580 مخصوص فلش تولز

رام اورجینال و بدون باگ گوشی concord+ X5 

این فایل فلش توسط دانگل CM2  بک آپ گرفته شده است 

پردازنده MT6580

ورژن آندروید 5.1

دارای تمام پارتیشن ها cache , userdata

قابل فلش با نرم افزار sp flash tool

برای دانلود آخرین ورژن فلش تول کلیک کنید

نکته: برای فلش زدن گوشی ویروسی یا روی آرم نیازی به فول فلش نیست کافیست تیک هایAndroid , cache , userdata را بگذارید و فلش نمایید

برای فول فلش احتمال خاموشی باید در نظر داشت

 

لاگ دانگل از گوشی

Brand : CONCORD+
ProdName : CONCORD+
ProdModel : X5
Device : CONCORD+
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6580
MTKxPRJ : CONCORD+_X5.AND.5.1_20151208_1900

[Read Ok] : preloader_hct6580_weg_a_l.bin
[Read Ok] : lk.bin
[Read Ok] : boot.img
[Read Ok] : recovery.img
[Read Ok] : logo.bin
[Read Ok] : secro.img
[Read Ok] : system.img
[Read Ok] : cache.img
[Read Ok] : userdata.img

[ScatCFG] : MT6580 / V1.1.2 / hct6580_weg_a_l / EMMC
Android Info saved
MAUI Meta DB saved
HWConfig Info saved
FW Size : 1390 MiB
Scatter saved to : C:\Users\mahdi\Desktop\MT6580__CONCORD+__X5__CONCORD+__5.1__CONCORD+_X5.AND.5.1_20151208_1900\

All done!

 


دانلود فایل فلش براوو زد5 Bravo z5 با مشخصه برد yk71-rk3126-v0.4

دانلود فایل فلش براوو زد5 Bravo z5 با مشخصه برد yk71-rk3126-v0.4

دانلود فایل فلش براوو زد5 Bravo z5 با مشخصه برد yk71-rk3126-v0.4

فایل فلش اورجینال و رسمی تبلت Bravo z5  با مشخصه برد yk71-rk3126-v0.4

پردازنده Rk3126 

قابلیت حذف ویروس و بد افزار 

بر طرف کردن تبلت روی آرم 

قابلیت آنبریک

فلش زدن بدون نیاز به باکس


دانلود فایل فلش Itell iLife K4700G با مشخصه برد W706BF_V2

دانلود فایل فلش Itell iLife K4700G با مشخصه برد W706BF_V2

دانلود فایل فلش Itell iLife K4700G با مشخصه برد W706BF_V2

دانلود فایل فلش اورجینال و بدون باگ تبلت ITELL K4700G 

مشخصه برد W706BF_V2 

پردازنده  MT6735

 قابل فلش با نرم افزار فلش تولز

بک آپ اورجینال با دانگل CM2

 دارای تمام پارتیشن ها  cache,userdata

بدون باگ و ایراد

نکته: برای فلش زدن گوشی ویروسی یا روی آرم نیازی به فول فلش نیست کافیست تیک هایAndroid , cache , userdata را بگذارید و فلش نمایید

برای فول فلش احتمال خاموشی باید در نظر داشت

اینفو از تبلت


Brand : alps
ProdName : Itell K4700
ProdModel : Itell K4700
Device : Itell K4700
AndroidVer: 5.1
MTKxCPU : MT6735
MTKxPRJ : ALPS.L1.MP3.V1_ELINK8735M.3TB.L_P12